...

14 Φεβρουαρίου 2020: Παγκόσμια Ημέρα «Χάρισε ένα Βιβλίο»

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Φαιναρέτη» (www.fainareti.gr) συνεργάζεται με τη βιβλιοφιλική πλατφόρμα NextBookThing.com στην οργάνωση της δράσης «Φαιναreading: Τα βιβλία κοντά μας», με στόχο τη συγκέντρωση βιβλίων που πραγματεύονται θέματα, όπως μητρότητα, εγκυμοσύνη, πατρότητα, οικογένεια και παιδί και, τη δημιουργία μιας θεματικής βιβλιοθήκης στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ημέρας του οργανισμού. Κύριος σκοπός είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε έγκυρες, ενημερωμένες και χρήσιμες πληροφορίες, των περισσότερων από 1800 εγκύων, νέων μητέρων και πατέρων, που έρχονται ετησίως στη Φαιναρέτη για να υποστηριχθούν στον γονικό τους ρόλο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην εν λόγω προσπάθεια 38 εκδοτικοί οίκοι έχουν ήδη συνδράμει με τη συνεισφορά 160 βιβλίων.

Οι αλλαγές στη ζωή και τις σχέσεις τους, καθώς και το έντονο αίσθημα ευθύνης για τη νέα ζωή που έρχεται στον κόσμο, δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Οι νέοι γονείς, στην προσπάθεια τους για ενημέρωση και υποστήριξη, αναζητούν πληροφορίες σχετικά με το παιδί, τη διατροφή, την ανάπτυξη και τον ύπνο του, τα παιχνίδια και τα ερεθίσματα που πρέπει να του δώσουν, τα παραμύθια που πρέπει να του διαβάσουν και άλλα σχετικά θέματα γύρω από τη νέα ζωή.

Με αφορμή, λοιπόν,  την Παγκόσμια Ημέρα «Χάρισε ένα βιβλίο»,  την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 από τις 09.00 μέχρι τις 21.00, οι πόρτες του Κέντρου Ημέρας στη Νέα Σμύρνη θα είναι ανοικτές σε όποιον ενδιαφέρεται να προσφέρει βιβλία για τη θεματική βιβλιοθήκη και, παράλληλα να περιηγηθεί στις εγκαταστάσεις και να ενημερωθεί για το έργο του οργανισμού. Εναλλακτικά,  η αποστολή των βιβλίων μπορεί να γίνει ταχυδρομικά  στην διεύθυνση Κοραή 2, Νέα Σμύρνη, Τ.Κ. 17121.

Φαιναreading! Ας βάλουμε βιβλία στα θεμέλια της νέας ζωής!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.