...

Βιωματικό σεμινάριο για γονείς

Βιωματικό σεμινάριο για γονείς σε 5 ενότητες, με δομή και τρόπο επεξεργασίας που διασφαλίζει την κατάκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη δημιουργία ουσιαστικών και αρμονικών οικογενειακών σχέσεων και ισορροπίας μεταξύ οικογενειακών αναγκών και προσωπικών.
Το σεμινάριο διεξάγεται διαδικτυακά από τις οικογενειακές θεραπεύτριες Μαρία Πυρουνάκη Λιωνή και Θωμαή Κυριακού και απευθύνεται σε γονείς παιδιών βρεφικής έως και εφηβικής ηλικίας.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.